Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar sveikatos būklė atitinka minimalias fizinio ir psichikos tinkamumo normas, kurios yra taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus.

Vairuotojų grupės pagal vairuojamas transporto priemones ir galiojimo laiką:

 • I gr. AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijų transporto priemonių vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma galioja:
 • iki 55 metų amžiaus - kartą per 10 metų
 • nuo 56 iki 69 metų - kartą per 5 metus
 • nuo 70 iki 79 metų - kartą per 2 metus
 • 80 metų - kartą per metus.
 • II gr. C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, T vairuotojų, bei vairuotojais dirbančių pagal darbo sutartis (taksi, krovininių automobilių, greitosios pagalbos vairuotojai ir pan.) įskaitant ir B kategoriją  – 2 metus.

Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojai:

 TR1, TR2, SM, SZ kategorijų vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma galioja:

 • Iki 59 metų amžiaus  – 5 metus
 • Nuo 60 iki 70 metų amžiaus – 2 metus
 • Nuo 70 metų amžiaus  – 1 metus

Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma galioja – 2 metus.

Asmuo norintis gauti vairuotojo sveikatos patikrinimo pažymą turi pateikti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
 • Pažymą iš Pirminės psichikos sveikatos centro, kuriame esate registruotas (-a);
 • Pažymą iš Priklausomybės ligų centro (Pageidaujant šią pažymą užsakysime už papildomą mokestį)
 • Medicinos dokumentų išrašą (F Nr. 027/a ) iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo (jei asmuo nėra Sveikatos centro „Gilės“ pacientas);
 • Vairuotojo garbės deklaracija ( galite užpildyti atsisiuntę arba užpildysite atvykę)
 • Klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos ( galite užpildyti atsisiuntę arba užpildysite atvykę)

Atlikus profilaktinį patikrinimą, išduodama Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (F Nr. 083-1/a), kurią reikia pateikti į  VĮ „Regitra“.