Asmenys norintis gauti leidimą civiliniam šaunamąjam ginklui įsigyti, privalo pateikti medicininio patikrinimo išvadą (F Nr. 049/a).

Asmuo norintis gauti pažymą šaunamąjam ginklui (F Nr. 049/a) turi pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • 1 foto nuotrauką (3X4 cm. dydžio);
  • Medicinos dokumentų išrašą (F Nr. 027/a ) iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo (jei asmuo nėra Sveikatos centro „Gilės“ pacientas);
  • Pažymą iš Pirminės psichikos sveikatos centro, kuriame yra registruotas;
  • Pažymą iš Priklausomybės ligų centro (pageidaujant šią pažymą užsakysime už papildomą mokestį);
  • Pažymą iš psichiatro.

Atlikus sveikatos patikrinimą pažymoje (F Nr. 049/a) įrašoma galutinė išvada: „dėl sveikatos būklės gali gauti leidimą įsigyti ginklą“ arba „dėl sveikatos būklės negali gauti leidimo įsigyti ginklą“.  Gauta medicininė patikrinimo išvada galioja 5 (penkerius) metus.

Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo pažymą (F Nr. 049/a) reikia pateikti teritoriniam VPK licencijavimo skyriui.