Medicininė pažyma advokatams, advokatų padėjėjams, notarams, gydytojams licencijai gauti įvertina, ar pareiškėjų sveikata tinkama užsiimti profesine veikla pagal savo specialybę. Profilaktinis sveikatos patikrinimas atliekamas ne rečiau kaip kas penkerius metus.

Asmuo norintis gauti sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 046/a) turi pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Medicinos dokumentų išrašą (F Nr. 027/a ) iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo (jei asmuo nėra Sveikatos centro „Gilės“ pacientas);
  • Pažymą (F Nr. 027/a) iš Pirminės psichikos sveikatos centro (pageidaujant šia pažyma pasirūpinsime mes. Prisirašiusiems kaina 5 €, neprisirašiusiems kaina 7 €);
  • Pažymą iš Priklausomybės ligų centro.

Medicininė pažyma (F Nr. 046/a) pateikiama:

  • advokatai, advokatų padėjėjai – Lietuvos advokatūrai,
  • notarai – Teisingumo ministerijai,
  • gydytojai – VASPVT prie SAM, licencijavimo skyriui.