Visi darbuotojai privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai. Profilaktiškai sveikatą tikrintis privalo ne tik kenksmingose ir pavojingose sąlygose, tačiau ir įvairiose paslaugų teikimo srityse dirbantys asmenys.

Darbdavys, siųsdamas asmenį tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a) (dirbančiajam).

Asmens medicininėje knygelėje būtina nurodyti:

  • Darbuotojo vardą, pavardę, darbo stažą pagal profesiją metais;
  • Kenksmingi ir sveikatai pavojingi veiksniai, jų šifrai, tikrinimo periodiškumas;

Prieš privalomą profilaktinį asmens sveikatos tikrinimą reikia pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 047/a.) arba asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a).

Atlikus profilaktinį darbuotojo sveikatos patikrinimą, pažymoje įrašoma galutinė išvada dėl darbuotojo profesinio tinkamumo: „dirbti gali“, “dirbti negali“ arba „dirbti gali su apribojimais“. Asmens medicininė knygelė arba privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma atiduodama pacientui, kuri pristatoma darbdaviui.